The Hundred Days Town Tour

Jeg deltager i et event, hvor forskellige mennesker, fra forskellige verdensdele, tager fotos af deres hjemby og på den måde giver en guided tur i lokal området. Jeg glæder mig til og følge de andre deltagere og vil linke til dem nedenstående, hvis jeg får lov. Her kommer også mine egne bidrag til opgaven.

Start 1. februar til 11. maj. Sådan cirka og der omkring 😉
Fotografierne kan forstørres ved at klikke på dem.
Kommentarer er velkomne.
Der kan hentes mere info ved og klikke på link i nederste, venstre hjørne.

I participate in an event where different people from different parts of the world, take photos of their hometown and in this way gives a guided tour of the local area. I look forward to participate and follow the other participants and will link to them below, if I am allowed. Here is also my own contribution to the task.

Start Date Feb 1.st till May 11.th 2014 or around there.
The photos can be enlarged by clicking on them.
Follow the link in the left corner for more info.
Comments are welcome.

Skriv en kommentar